Startsida

Svenska Hummerakademien kallar till Årsmöte 2020.
Sedan förra årsmötet har Covid-19 pandemin ställt till mycket
besvär för många föreningar så även för Hummerakademien.
Nu ser vi dock att det finns en möjlighet att genomföra ett
Årsmöte enligt alla rekommendationer som utfärdats.
Mötet kommer att hållas i Hav & Lands stora auditorie där vi
kan hålla rejält avstånd mellan varandra.
Vi hoppas så många som möjligt kan komma.
Tid och plats.
Hav & Land, Hunnebostrand
Söndag 20201122 Klockan 11.00

Dagordning, revisionsberättelse, förvaltningsberättelse,
balans- och resultaträkning för 2019 kommer att finnas
tillgängliga i samband med årsmötet.
Välkomna
Styrelsen

Om oss

Vad är Svenska Hummerakademien?

Svenska Hummerakademien grundades 1996. Den juridiska formen är en ideell förening. Akademiens grund vilar därför på dess medlemmars frivilliga och oavlönade arbetsinsatser.

Intresset för hummern sträcker sig däremot mycket långt tillbaka i tiden. Hummer och hummerfiske är något som är lika naturligt för kustbefolkningen som älgjakten är i andra delar av landet. I flera hundra år har kustens folk fiskat hummer, för nöjet. Vad som inte är lika känt är att detta resultat i en enastående kunskapsbank, muntligt förmedlad från generation till generation, om fångstmetoder, redskap, bottenförhållanden, tillagningssätt, ja allt som på något sätt har anknytning till hummer.

Akademiens mål:

Svenska hummerakademien ska…

främja intresset för kunskapen om hummerns livsbetingelser, utbredning, rörelsemönster och fortplantning. Samverkan med andra organisationer inom och utom Sveriges gränser eftersträvas,

i samverkan med aktiva fiskare och deras organisationer ta del i beståndspåverkande frågor såsom fångstmetoder och odlingsmöjligheter, dokumentera och sprida kunskap om hummerns betydelse för Skagerrak och Kattegatt från historiskt synvinkel men också i ett nutidsperspektiv. Bohusläns Museum, hembygdsföreningar m.fl. är självklara samarbetspartner i detta avseende, verka för kvalitetssäkring av hummern, bland annat med avseende på storlek, föda och utseende, utveckla hummerns betydelse ur turistisk synvinkel, vilket bl.a. innebär att i samarbete med resturantörer insamla och sprida recept.

Till sist det allra viktigaste. Svenska Hummerakademiens arbete ska präglas av glädje och gemytlig samvaro. Att hummer, anrättad på olika sätt avnjuts tillsammans och under trivsamma former är därför en naturlig del i verksamheten.

Ledordet i all verksamhet är kvalitet.

Hummercentrum

I Hunnebostrand, på Södra Strandgatan 4, finns Hummerakademiens lokaler. Dels en gammal sjöbod med redskap och f.d. Algot Anderssons Fiskaffär med akvarier för hummer. Över delen på sjöboden kan hyras av företag och föreningar för konferenser, utbildning eller representation. Efter utbildning kan här avnjutas en hummersupé. Fullständiga rättigheter finnes. Guidning i sjöbod och hummerakvarier kan fås. Där kan besökare se levande humrar i akvarier, så nära som de aldrig tidigare gjort. Både stora och små. Kunniga guider visar och förklarar egenskaper hos denna mytomspunna djurart, havets svarta guld.

Genom Hummercentrum får besökaren anledning att komma till Sotenäset ytterligare en gång varje år. En vistelse här på sommaren är en självklarhet för många. Men nu finns det anledning att komma även på hösten, ända fram i oktober och november. Att få ta del av livet här ute dagarna runt hummerpremiären är en riktig höjdare. Att bara finnas här, njuta av atmosfären, tala med fiskarna och som kronan på verket, avnjuta en hummer på någon av våra välrenommerade restauranger slår det mesta. En sådan upplevelse gör det där lilla extra för utbildningsdagarna, konferensen, affärsmötet eller kärlekssemestern.