Hunnebostrand 170817

170817 Nya regler för Hummerfisket 2017

Den 17 augusti 2017 beslöt Havs- och vattenmyndigheten att ändra reglerna för hummerfiske i syfte att stärka hummerbeståndet. Antalet hummertinor minskas, fiskesäsongen förkortas och minimimåttet höjs.

Minimimåttet höjs från 8 till 9 centimeter carapaxlängd. Antalet hummertinor minskas från 14 till 6 per fritidsfiskare och från 50 till 40 för yrkesfiskare.
Fiskesäsongen förkortas från sista april till sista november för fritidsfiskare och sista december för yrkesfiskare.
Flyktöppningarna ska vara minst 54 millimeter under 2017 och från 1 januari 2018 ska flyktöppningarna ökas till minst 60 millimeter. Redskapsförbud råder en vecka före hummerpremiären 25 september 2017.

Hummerakademien är positiv till åtgärder som stärker hummerbeståndet men tycker att det kunde räckt med att höja Carapaxmåttet till 85 millimeter och minska antalet tinor till 11. Hummerakademien anser att ett maxmått som fredar större humrar bör införas.

Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/sport--och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/hummerfiske---regler.html