Projekt Hummer Bo Strand

Svenska Hummerakademien driver Projekt Hummer Bo Strand som ska skapa en utställning, om i första hand hummer, men även andra skaldjur, ett hummerrev samt destinationsutveckla Södra Grötö och den omgivande skärgården i Sotenäs kommun. Detta skall göras för att främja kunskap om hummern och stärka dess livsbetingelser samt främja marin upplevelseturism.