Regler för hummerfiske

Regler för Hummerfiske

Nya regler för Hummerfisket

Den 17 augusti 2017 beslöt Havs- och vattenmyndigheten att ändra reglerna för hummerfiske i syfte att stärka hummerbeståndet. Antalet hummertinor minskas, fiskesäsongen förkortas och minimimåttet höjs.

Minimimåttet höjdes från 8 till 9 centimeter carapaxlängd. Antalet hummertinor minskades från 14 till 6 per fritidsfiskare och från 50 till 40 för yrkesfiskare.

Fiskesäsongen förkortades från sista april till sista november för fritidsfiskare och sista december för yrkesfiskare.

Flyktöppningarna skulle vara minst 54 millimeter under 2017 och från 1 januari 2018 ska flyktöppningarna ökas till minst 60 millimeter. Redskapsförbud råder en vecka före hummerpremiären 21 september 2020.

Hummerakademien är positiv till åtgärder som stärker hummerbeståndet men tycker att det kunde räckt med att höja Carapaxmåttet till 85 millimeter och minska antalet tinor till 11. Hummerakademien anser att ett maxmått som fredar större humrar bör införas.

Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/sport–och-fritidsfiske/fiskeregler/regler-och-information-till-skydd-av-arter/hummerfiske—regler.html