Projekt Hummer Bo Strand

Svenska Hummerakademien driver Projekt Hummer Bo Strand som ska skapa en utställning, om i första hand hummer, men även andra skaldjur, ett hummerrev samt destinationsutveckla Södra Grötö och den omgivande skärgården i Sotenäs kommun. Detta skall göras för att främja kunskap om hummern och stärka dess livsbetingelser samt främja marin upplevelseturism.

Inom ramen för Svenska Hummerakademiens verksamhet och projekt Hummer Bo Strand har Svenska Hummerakademien följt och dokumenterat Sotenäs kommuns / Per-Olof Samuelssons arbete med hummerrev, yngelutsättning och spökfiske under flera år.
Svenska Hummerakademien uppskattar det arbete som gjorts och har också varit med och satt ut 350 hummeryngel under eget utsättningstillstånd som en mindre del i kommunens yngelutsättning på 4 000 hummeryngel nordväst om Smögen.

Svenska Hummerakademien har informerat föreningens medlemmar, besökare samt allmänheten digitalt via hemsidan SHA.nu och Facebook.
Via mun-mot-mun metoden har Svenska Hummerakademien informerat allmänhet och besökare vid den årliga hummerpremiären i Sotenäs, Hummerkalaset i Kungshamn, Oktobermässan i Kungshamn, Havets hus i Lysekil och Fiskarens marknad på Smögen.

En del av utställningen i projekt Hummer Bo Strand omfattar hummerrev, yngelutsättning och spökfiske. Delar av utställningen visades på Oktobermässan i Kungshamn och Fiskarens marknad på Smögen 2019.

Läs mer hos Sotenäs kommun, Projekt Hummeryngelutsättning:

http://www.sotenas.se/sidor/arkivstartsidan/sotenasnyheter/stortbidragtillhummeryngel.5.2ee97e281619241ba16d007.html